S rodičmi si jemným a rešpektujúcim spôsobom, rozhovorom, prechádzame fungovanie a dynamiku rodiny. Identifikujeme situácie, ktoré vieme ovplyvniť a chceme zmeniť a formou koučingu sa sústreďujeme na rozvoj schopností a zručností rodičov.

Správne položenými otázkami pomenovávame myšlienky a presvedčenia rodičov, ktoré blokujú alebo naopak podporujú cieľ, ktorý sme si spoločne zadefinovali.

Ako kouč pomáham rodinám získať jasnejšiu predstavu o tom, čo sa dá zmeniť a nastavujeme si kroky, ktorými vieme dosiahnuť želaný cieľ. Na aké ciele sa prevažne zameriavame?

  • Zlepšenie komunikácie voči deťom
  • Nastavenie si osobných hraníc
  • Prijatie a znovuobjavenie autentickej verzie samého seba
  • Prípravu na rodičovstvo a zmeny, ktorými prechádzame
  • Zlepšenie vzťahu voči sebe (sebaláska), vnútorný dialóg, ego...
  • Postupné púšťanie detí a posilňovanie vzťahu s nimi Kouč verí vo vnútornú motiváciu človeka.

Mojim cieľom je premeniť vedomosti človeka, rodiča, pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré pomáhajú v osobnom živote a rodičovstve.

Čo určite nedostanete?

  • Obviňovanie
  • Posudzovanie
  • Hodnotenie
Šírka
Dĺžka
Výška
Váha

Konzultácie

Coaching

O nás

Blog