Čo je obsahom jednej hodiny konzultácie?

 • Porozprávame sa o tom čo Vám robí problem
 • Pomôžeme Vás nasmerovať
 • Ponúkneme iný pohlad na vec
 • Nájdeme nástroje, ktoré Vám pomôžu v kaźdodennom živote s deťmi
 • Psychická a odborná podpora

Aké témy môžeme riešiť?

 • Kompletné výchovné poradenstvo
 • Zadávanie a držanie hraníc
 • Problém v komunikácií s deťmi
 • Problém so správaním detí
 • Odlišné názory na výchovu v rodine
 • Pocit osamelosti vo výchovných metódach

Čo určite nedostanete?

 • Obviňovanie
 • Posudzovanie
 • Hodnotenie
Šírka
Dĺžka
Výška
Váha

Konzultácie

Coaching

O nás

Blog